Velkommen!


Vårt fokus er at kunden skal være fornøyd, fra bestilling til levering. Våre kunder skal alltid vite at oppdraget blir utført som avtalt.
Vi løser og formidler alle type oppdrag i innland og utland. 

Vi har Vehco flåtestyringssystem som gir oss full oversikt over hvor godset/ bilene er til enhver tid og transportplanlegging og ordrer foregår i Opter/ K2

Kvalitet
Vi jobber kontinuerlig med kvalitet, og er sertifisert etter KMV-standarden. KMV(Kvalitet og Miljø på Vei) er en standard for kvalitetssikring og miljøarbeid utviklet av Norges Lastebileierforbund (NLF).  

Miljø
Selskapet er opptatt av miljø og har pr. idag nye biler med Euro 6 motor. Dette betyr lave utslipp av farlige gasser og partikler samt lavt forbruk, noe som alle setter stor pris på.

Vi samarbeider aktivt med våre partnere og leverandører, om forebyggende tiltak i forhold til transport og logistikkbransjens samlede miljøpåvirkninger.

Vår bedrift har gjennomgått kvalitetsprogrammet, og er nå en sertifisert Fair Transport bedrift!

Fair Transport er et forpliktende kvalitetsprogram for vegtransportører. Programmet har som mål å styrke trafikksikkerheten, senke utslipp av miljø- og klimagasser og sikre gode sosiale forhold for ansatte.