Velkommen!


Vårt fokus er at kunden skal være fornøyd, fra bestilling til levering. Våre kunder skal alltid vite at oppdraget blir utført som avtalt.
Vi løser og formidler alle type oppdrag i innland og utland. 

Vi har Vehco flåtestyringssystem som gir oss full oversikt over hvor godset og bilene er til enhver tid og transportplanlegging og ordre foregår i Opter/ K2.

Kvalitet
Vi jobber kontinuerlig med kvalitet, og er sertifisert etter KMV-standarden. Kvalitet og Miljø på Vei (KMV) er en standard for kvalitetssikring og miljøarbeid utviklet av Norges Lastebileierforbund (NLF).  

Miljø
Vårt selskap er opptatt av miljø og har per i dag nye biler med Euro 6-motor. Dette betyr at bilene har lave utslipp av farlige gasser og partikler, samt lavt forbruk, noe alle setter stor pris på.

Vi samarbeider aktivt med våre partnere og leverandører, om forebyggende tiltak i forhold til transport og logistikkbransjens samlede miljøpåvirkninger.

Vår bedrift har gjennomgått kvalitetsprogrammet, og er nå en sertifisert Fair Transport bedrift!

Fair Transport er et forpliktende kvalitetsprogram for vegtransportører. Programmet har som mål å styrke trafikksikkerheten, senke utslipp av miljø- og klimagasser og sikre gode sosiale forhold for ansatte.