Historie


Turlid Transportservice AS, er tuftet på kunnskap om og erfaring med transport, gjennom generasjoner og har sitt hovedkontor i Aurland. Selskapet er i dag en transportbedrift med moderne utstyr og i stadig ekspansiv utvikling.

Da Turlid Transport blei etablert av Jens Turlid i 1952, som et enkeltmannsforetak, var den 18 km lange strekningen fra Flåm til Aurland og Vassbygdi, den eneste veien det gikk an å kjøre på i bygdesamfunnet innerst i Sognefjorden. Kjøringen bestod den gang av transport for fylke og kommune fram til midten av 60-tallet. Det hele startet med en Chevrolet lastebil, som senere ble byttet ut med en Mercedes i 1958. Etter hvert ble det bygd vei over fjellet til Lærdal og det som først var en anleggsvei, stod ferdig som kommunal vei i 1967.

Da kraftutbyggingen startet i Aurland på slutten av 60-tallet, skapte dette arbeidsoppdrag for foretaket godt inn på 80-tallet. Den tidligere veiløse bygda Aurland fikk dermed også vei over fjellet til Hallingdal, da anleggsveien ble offentlig vei. Foretaket ble omdannet til aksjeselskap i 1987. Senere gikk driften gradvis over til langtransport i inn- og utland.


Turlid Transportservice AS drives i dag av Jan Turlid og har en moderne bilpark som består av Mercedes, Scania og Volvo vogntog. Det kjøres på faste kontrakter for kunder i inn- og utland.

I 2009 tok selskapet i bruk nye kontor, terminal og verksted på 700 kvadratmeter, som er eid av Turlid Eigedom AS

Turlid Transportservice AS er i dag eid 50 % av Turlid Holding AS og 50 % Utne Holding AS

Selskapet har kunnet kalle seg "Gaselle Bedrift" i 2003, 2009, 2010 og 2011 og "Gaselle vinner" i Sogn og Fjordane i 2009.