Våre transporttjenester


Vi fokuserer hele tiden på å være tilgjengelig for våre kunder, og vi gjør vårt ytterste for å yte god kundeservice i alle ledd.
Vi har godt innarbeidede rutiner og et solid fotfeste i bransjen. Dette sammen med kontinuerlig utvikling gjør oss til en trygg og solid samarbeidspartner.

Alle våre ansatte sjåfører er nordiske/ norsktalende og har alle nødvendige sertifikater og kurs.

Ta kontakt i dag, for en gjennomgang av deres transportbehov, så gir vi dere et helhetlig tilbud.

Gods- og varetransport
Med vår fleksible bilpark, og store nettverk, kan vi tilby all slags transport og frakt. Vi kjører daglige ruter mellom Vestlandet og Østlandet, samt tilbyr vi frakt i inn- og utland gjennom faste transportpartnere. Vi disponerer transportmatriell i alle varianter.

ADR Transport
Trenger du å transportere brennbar væske eller annet farlig gods? Vi har godkjente biler og sjåfører med rette sertifikater for ADR-transport.
Egen sikkerhetsrådgiver - Terje Mørkve

Flistransport
Med disse fleksible biltypene kan vi tilby transport av bulkprodukter, samt tradisjonell gods- og varetransport. I dag benytter vi disse bilene til bulktransport av blant annet flis, avfall, stein og glasopor, men også til transport av materialer, VA-rør, stål og lignende. Ved å ha denne allsidige løsningen kan vi tilby mer spesialisert transport, samtidig som vi har fleksibiliteten ved å styrke kapasiteten på transport av gods og varer ved behov.

Transportmegling
Med lang fartstid, har vi opparbeidet et stort nettverk av faste samarbeidspartnere og solide kunder. Dette gjør at vi kan tilby transport over hele landet, Skandinavia og Europa. Det gjør også at vi kan skreddersy helhetlige transport over fylkes- og landegrenser, for kunder med behov for det. Vi kan tilby terminaltjenester langs hele vårt rutenett, samt at vi disponerer egne i terminaler i Sarpsborg og Aurland.

Ekspress-, Bud- og Følgebil
Når det trengs ett haste oppdrag, for mindre forsendelser, sørger vi for at varene kommer raskt og effektivt frem. Ekspress-/ Budbil er det beste alternativet når du vil være fullstendig trygg på at leveransen kommer frem i tide. Vi henter frakten der dere ønsker og kjører varene direkte til leveranse stedet. 
Vi tar også følgebil oppdrag, om ønskelig.